1Contract

Formou jedného kontraktu prevezmeme zodpovednosť za tieto oblasti:

  • > Outsourcing výroby
  • > Outsourcing personalistiky
  • > Optimalizácia počtu kmeňových zamestnancov
  • > Bozp
  • > Právny servis
  • > Unikátny personálny informačný systém

100% služba

Spoločnosť 1Contract k.s. vznikla v roku 2020 a je postavená na mnohoročných skúsenostiach v rámci personalistiky a oustsourcingu výroby. Dokážeme prevziať zodpovednosť za ľudské zdroje bez ohľadu na veľkosť či zameranie výroby a zároveň prevziať 100% zodpovednosť za dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek a povinností.

Všetky naše služby vedú k
efektívnej a bezproblémovej výrobe.

Efektivita

Efektívna a flexibilná výroba = nižšie náklady
Prevezmeme zodpovednosť za jednotlivé časti alebo celky výrobných procesov, nájdeme nových prípadne prevezmeme existujúcich pracovníkov a zabezpečíme vysoký komfort v rámci flexibility výrobnej kapacity a efektívnosti výroby.

Outsourcing

Prevzatie časti výrobného procesu.
Disponujeme dobre zorganizovanými pracovnými skupinami pomocou ktorých prevezmeme časť výrobného procesu. Primárne ide o čiastočnú výrobu produktov, prípadne výrobu jednotlivých zložiek.

Outsourcing

Realizácia ucelených celkov
V rámci outsorcingu výroby ucelených celkov si v priestoroch zákazníka prenajímame časť priestorov a technické zariadenia, tak aby sme vedeli dodať kompletný výrobok.

Outsourcingové služby vykonávame na základe zmluvy o dielo, kde sú do detailov dohodnuté všetky detaily spolupráce.

Zaručujeme

Plnú zodpovednosť za dodržiavania zákonov. Vysokú efektivitu výroby. Absolútnu mlčanlivosť formou NDA.

+421 905 705 310

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.

zavadsky@1contract.sk